Ρύθμιση σύνδεσης VPN με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης σε Android

Επιλέγουμε Ρυθμίσεις/ Settings από το γρανάζι στο κέντρο ειδοποιήσεων ή από το κεντρικό μενού.

Στην καρτέλα Δίκτυα/ Networks επιλέγουμε Tethering & Δίκτυα/ Tethering & Networks.

Στη συνέχεια επιλέγουμε VPN. (Προσοχή! Βάσει της έκδοσης Android και του μοντέλου του κινητού μας, η επιλογή VPN μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό υπο-μενού των ρυθμίσεων).


 

Επιλέγουμε Προσθήκη Δικτύου VPN/ Add VPN.

Στο νέο παράθυρο στο πεδίο Όνομα/ Name πληκτρολογούμε το επιθυμητό όνομα για την σύνδεση VPN. Στο πεδίο Τύπος/ Type επιλέγουμε "IPSec Hybrid RSA", στο πεδίο Διεύθυνση Διακομιστή/ Server Address πληκτρολογούμε "vpn.auth.gr"  και πατάμε Αποθήκευση/ Save.

Επιλέγουμε το VPN με το όνομα που επιλέξαμε στο προηγούμενο βήμα. 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στο πεδίο 'Ονομα Χρήστη/  Username πληκτρολογούμε το πανεπιστημιακό μας e-mail (π.χ. "username@auth.gr") και στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης/ Password τον κωδικό μας. Επιλέγουμε Αποθήκευση στοιχείων λογαριασμού/ Save account information και πατάμε Σύνδεση/ Connect.

Στη γραμμή ειδοποιήσεων εμφανίζεται το χαρακτηριστικό κλειδί, έχουμε συνδεθεί επιτυχώς με την συσκευή μας μέσω VPN.

 

 
Με εικόνες