Ρύθμιση σύνδεσης VPN με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης σε Windows 8 και 10

 

Οι οδηγίες αυτές αφορούν μόνο Windows 8 , 8.1 και 10, για Windows 7 δείτε τις αντίστοιχες οδηγίες

Πριν ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα είναι απαραίτητο να έχετε επισκεφθεί έναν ασφαλή ιστοχώρο του ΑΠΘ μέσω Internet Explorer προκειμένου να εγκατασταθεί αυτόματα στα ψηφιακά πιστοποιητικά η Αρχή Πιστοποίησης του ΑΠΘ. Επισκεφθείτε για παράδειγμα τον ιστοχώρο https://webmail.auth.gr (Προσοχή! Μόνο μέσω Internet Explorer)

Ρύθμιση σύνδεσης

Κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο του δικτύου και επιλέγουμε Άνοιγμα Κέντρου Δικτύου και Κοινής Χρήσης.

Επιλέγουμε Δημιουργία Νέας Σύνδεσης Δικτύου->Σύνδεση σε χώρο Εργασίας κι επιλέγουμε Next.

Στο παράθυρο που μας εμφανίζεται επιλέγουμε Χρήση της σύνδεσής μου στο Internet.

Στο παράθυρο που μας εμφανίζεται, γράφουμε στο πεδίο Διεύθυνση Internet: vpn.auth.gr και επιλέγουμε Δημιουργία.

 

Από το κεντρικό παράθυρο,επιλέγουμε Αλλαγή ρυθμίσεων Προσαρμογέα.

Κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο του VPN που έχει εμφανιστεί και επιλέγουμε Ιδιότητες.

Στο εικονίδιο που εμφανίζεται επιλέγουμε Ασφάλεια/ Security και μαρκάρουμε τις επιλογές:

Τύπος VPN IKEv2
Κρυπτογράφηση δεδομένων Απαιτείται Κρυπτογράφηση(Αποσύνδεση αν ο διακομιστής απορρίψει τη σύνδεση)
Πιστοποίηση Μicrosoft: Protected EAP (PEAP) (encryption enabled)

κι επιλέγουμε Ιδιότητες/ Properties.

Στο νέο παράθυρο αποεπιλέγουμε τη Σύνδεση στο διακομιστή/ Connect to these servers και στις Αξιόπιστες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών ρίζας/ Trusted Root Certification Authorities επιλέγουμε Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011. Τέλος, πατάμε ΟΚ

Στην επιλογή των δικτύων μας εμφανίζεται τώρα η σύνδεση στο VPN κι επιλέγουμε Connect.

Πληκτρολογούμε τα στοιχεία του Ιδρυματικού μας Λογαριασμού (email & password) κι επιλέγουμε ΟΚ.

Επιλέγοντας το εικονίδιο των δικτύων, εμφανίζεται πως είμαστε συνδεδεμένοι.

Δημιουργούμε συντόμευση του εικονίδιο του VPN στην επιφάνεια εργασίας ώστε να έχουμε ευκολότερη πρόσβαση.

Στην επιφάνεια εργασίας, την επόμενη φορά που θέλουμε να συνδεθούμε κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο του VPN κι επιλέγουμε Connect.

 
Με εικόνες