Εγκατάσταση SPSS

 

Ακολουθούν οι οδηγίες εγκατάστασης για την έκδοση 24 και παρακάτω οι οδηγίες για τις εκδόσεις 23 και 22.

Οδηγίες Εγκατάστασης SPSS 24

 

Αποσυμπιέζουμε το zip αρχείο που κατεβάσαμε ή εκτελούμε το αντίστοιχο αρχείο από το DVD που έχουμε παραλάβει:
Windows 64 bit: SPSS_Statistics_24_win64
Windows 32 bit: SPSS_Statistics_24_win32
Mac OS (απευθείας, χωρίς αποσυμπίεση): SPSS_Statistics_24_mac.dmg

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Next

Επιλέγουμε I accept the terms in the license agreement και Next

Επιλέγουμε αν επιθυμούμε να εγκαταστήσουμε το Essentials for Python και Next

(Αν επιλέξουμε Yes στην επόμενη οθόνη θα ρωτήσει για την εγκατάσταση Python 3.4 & 2.7)

Ορίζουμε τον φάκελο εγκατάστασης, επιλέγουμε Next και στο επόμενο παράθυρο Install

Ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση με Finish αφήνοντας επιλεγμένο το Start IBM SPSS Statistics 24 now

Θα εμφανιστεί αυτόματα το παράθυρο για την αδειοδότηση του προγράμματος.

Επιλέγουμε License Product και στη συνέχεια Next

Στη συνέχεια επιλέγουμε Authorized user license (I purchased a single copy of the product) και Next

Στο επόμενο παράθυρο δίνουμε τον κωδικό εγκατάστασης (σελίδα Το λογισμικό μου) και Next

Σ' αυτό το βήμα είναι απαραίτητο να υπάρχει σύνδεση στο Internet.

Στο επόμενο παράθυρο θα πρέπει να εμφανιστεί το μήνυμα Successfully processed all codes.

Επιλέγουμε Next και Finish.

Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Οδηγίες Εγκατάστασης SPSS 22 και 23

 

Αποσυμπιέζουμε το zip αρχείο που κατεβάσαμε και εκτελούμε το αρχείο setup.exe (κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Run as Administrator)

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Next

Επιλέγουμε Authorized user license (I purchased a single copy of the product ) και Next

Επιλέγουμε I accept the terms in the license agreement και Next

Εισάγουμε τις πληροφορίες στα αντίστοιχα πεδία και Next

(Τα στοιχεία αυτά δεν είναι απαραίτητα).

Επιλέγουμε τη Γλώσσα ή τις Γλώσσες που επιθυμούμε και Next

Επιλέγουμε αν επιθυμούμε το JAWS και Next

Επιλέγουμε αν επιθυμούμε Essentials για τo Python και Next

(Αν επιλέξουμε Yes στην επόμενη οθόνη θα μας ζητήσει να εγκαταστήσουμε το Python v 2.7).

Ορίζουμε τον φάκελο εγκατάστασης του προγράμματος και Next

Επιλέγουμε Install για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Απενεργοποιούμε την επιλογή Click here to register for product updates and special offer alerts και OK

Θα εμφανιστεί αυτόματα το παράθυρο IBM SPSS Statistics 22 Licensing

Επιλέγουμε License my product now και Next

Αν δεν ανοίξει αυτόματα το παράθυρο μπορούμε να εκτελέσουμε το IBM SPSS Statistics 22 Licensing Authorisation Wizard (Start -> All programs -> IBM SPSS Statistics -> IBM SPSS Statistics 22 Licensing Authorisation Wizard)

 

Στο επόμενο παράθυρο δίνουμε τον κωδικό εγκατάστασης (σελίδα Το λογισμικό μου) και Next

Σ' αυτό το βήμα είναι απαραίτητο να υπάρχει σύνδεση στο Internet.

Στο επόμενο παράθυρο θα πρέπει να εμφανιστεί το μήνυμα Successfully processed all codes.

Επιλέγουμε Next και Finish.

Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

 
Με εικόνες