Ρύθμιση email σε Outlook 2016 του Office365

O παρακάτω οδηγός αναφέρεται σε ρύθμιση του λογαριασμού email του πανεπιστημίου (username@auth.gr) στην εφαρμογή Outlook 2016 του Office 365.

Βρίσκουμε στην αναζήτηση την εφαρμογή του Outlook και την επιλέγουμε.

Επιλέγουμε Αρχείο/File στο πάνω αριστερό μέρος της σελίδας.

Κάνουμε click στο Προσθήκη Λογαριασμού/Add Account.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται πληκτρολογούμε το email του ιδρυματικού μας λογαριασμού.

Στο νέο παράθυρο επιλέγουμε "IMAP".

Στη συνέχεια, συμπληρώνουμε με σειρά:

Α. Πεδίο Incoming mail (Εισερχόμενα):

Server: mail.auth.gr
Port:993
Encryption method: SSL/TLS
 

B. Πεδίο Outgoing mail (Εξερχόμενα):

Server: mail.auth.gr
Port:587
Encryption method: STARTTLS

Πληκτρολογούμε τον κωδικό του email μας.

Εισάγουμε το username(ΟΧΙ ολόκληρη τη διεύθυνση του email) και τον κωδικό του λογαριασμού. Τέλος, κάνουμε κλικ στο κουτάκι για απομνημόνευση των στοιχείων μας.
 

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Επιλέγουμε ΟΚ και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή.

 
Με εικόνες