• Νέα υπηρεσία αποφοίτων

  Είστε απόφοιτος/η του ΑΠΘ;
  Αιτηθείτε και παραλάβετε με ηλεκτρονικό τρόπο πιστοποιητικά όπως πιστοποιητικό σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου του προγράμματος σπουδών σας.

  Περισσότερα..

 • Το κέντρο IT

  Το ΚΗΔ είναι η υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση των δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Ιδρύματος.

  Αξιοποιώντας τις υποδομές αυτές, στοχεύουμε στην ανάπτυξη σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διευκολύνουν το έργο σας.