• Πρόσθετες υπηρεσίες e-billing για τους προσωπικούς κωδικούς χρέωσης τηλεφωνίας

  

  Μέσα από το περιβάλλον accounts.auth.gr επιλέγοντας Άλλες υπηρεσίες -> Ε-billing - Προσωπικός κωδικός χρέωσης τηλεφωνίας

  • μπορείτε πλέον να δείτε την αναλυτική κατάσταση των τηλεφωνικών κλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί με κωδικό χρέωσης για τον οποίο είστε υπεύθυνος.

   

 • Το κέντρο IT

  Το ΚΗΔ είναι η υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση των δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Ιδρύματος.

  Αξιοποιώντας τις υποδομές αυτές, στοχεύουμε στην ανάπτυξη σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διευκολύνουν το έργο σας.